نوزدهمین همایش انجمن داروسازان ایران با حضور پررنگ شرکت فاران فارمد در محل هتل المپیک تهران طی روزهای 9 الی 11 شهریورماه سال 1401 برگزار گردید