اروميه، خ خيام شمالي ،کوچه خان باباخان، ساختمان سهند، پلاک31