زرين شهر، خيابان شهيد باهنر، نرسيده به چهارراه هلال احمر