بزرگراه شهید قاسم سلیمانی غرب- قبل از شریعتی – خ ابوذر – بعد از تقاطع خواجه عبداله- پ 66/5