اصفهان، ميدان امام حسين، خيابان باب الرحمه، ابتداي کوچه کلينيک قائدي، ساختمان شمس