خیابان هشت بهشت غربی ، نبش کوچه مجاهد ، ساختمان یاس