با همکاری انجمن علمی طب سنتی ایران، شعبه ساری:

همایش “نقش طب تلفیقی در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان با محوریت طب ایرانی” 18 شهریورماه 1401 در هتل سالاردره ساری برگزار شد