گردهمایی سالانه روسای کمیته ورزش فریزبی استان های کشور در کمیپه ملی المپیک تهران برگزار شد.

در این گردهمایی که چهارشنبه یازدهم خردادماه 1401 برگزار شد محمدرضا فروحی دبیرکل و علیرضا مهدوی سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی به سخنرانی پرداختند.

ارائه برنامه ها و تقویم ورزشی سال 1401 انجمن فریزبی ایران توسط  علی ذاکریان رئیس انجمن فریزبی کشور از دیگر برنامه های این مراسم بود.

همچنین در این گردهمایی مجید محمودی دبیر، سارا باقری نایب رئیس، افشین احمدزاده عضو هیئت رئیسه انجمن فریزبی ایران به ارائه برنامه های این انجمن پرداختند.

شرکت فاران فارمد از گروه صنعتی گلرنگ به عنوان اسپانسر در این گردهمایی حضور به عمل آورد و داروهای آلتوهلث و نووهیل با استقبال بسیار خوب ورزشکاران حاضر در این نشست روبرو شد

در باشگاه انقلاب برگزار شد:

گردهمایی سالانه روسای کمیته ورزش فریزبی استان های کشور در کمیته ملی المپیک تهران برگزار شد.

ارائه برنامه ها و تقویم ورزشی سال 1401 انجمن فریزبی ایران توسط  علی ذاکریان رئیس انجمن فریزبی کشور از دیگر برنامه های این مراسم بود.